సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Vihari

  🙏🏼🙏🏼👏🏻👏🏻🙏🏼🙏🏼

  రెండూ రెండే …
  గొప్ప వ్యక్తిత్వం వికాసం పాఠాలు!
  పురాణాలు, ఇతిహాసాలు ‘ట్రాష్’ అనే
  మరీ ‘ఎక్కువగా’ చదువుకున్న వారికి —
  – ఈ జ్ఞానం అందాలి!!
  Let your tribe of writers increase!!

  అభినందనలు ధన్యవాదాలు… విహారి

  Reply
 2. 2

  A. Raghavendra Rao

  Two stories are excellent. By reading stories of value, we should learn. That is the chief objective of writers.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: