సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  A.N.Murty

  Liked the short stories.

  Reply
 2. 2

  విరించి

  ‘నన్నెందుకు బ్రతికించావు?’ లో బ్రతకడంలో సంతోషం బ్రతికించడంలో సంతృప్తి ఉన్నాయనే భారతీయ సంస్క్రతిని చక్కగా తెలియజేసారు..

  ‘పెళ్ళికిముందే విడాకులా?’ లో నేటి యువత ఒకరిగురించి ఒకరు తెలుసుకోకుండానే పరస్పరంమోజులో పడి ప్రేమ అని భ్రమించి పెళ్ళి చేసుకోవడం అంతేవేగంగా విడాకులు తీసుకోవడం అనే అనర్ధం పాలవుతున్నారనే విషయాన్ని చక్కని సంభాషణలద్వారా కథ అల్లారు.
  ఈ వారం రెండు మంచి కథలందించిన వల్లీశ్వర్ గారికి అభినందనలు..

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!