సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Radhakrishna

    సంఘటనలు మాలలో పూలలా క్రమంగా వర్ణిచారు. నేను ప్రత్యక్ష సాక్షిని.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!