సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీధర్ చౌడారపు

    చక్కని విషయాలు తెలియజేశారు. విఠలాచార్య సినిమాలు చాలా చూసినప్పటికీ ఆ సినిమాల కెమెరామెన్ ఎవరో పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. మీ పుణ్యమా అని హెచ్.ఎస్. వేణుగారిని గురించి తెలుసుకోగలిగాము. ధన్యవాదాలు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: