సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Jandhyala Sarat Babu

    అభ్యంతరకర చిత్రీకరణ ఓ అలవాటుగా మారుతోంది! ఇటువంటివి తీయడం, చూస్తూ ఊరుకోవడం కూడా జాతిద్రోహమే!!

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: