సంచికలో తాజాగా

2 Comments

  1. 2

    మనోహర్ కన్నీడి

    భయపెట్టే ఆంతరంగిక కల్లోలాలు మనిషి ప్రయత్నానికి ఎలా అడ్డు తగుల్తాయో… విలక్షణమైన ప్రయోగాలతో భావ సారూప్యంతో అల్లుకున్న కవిత ఇది. బాగుంది…. ఈ కవయిత్రి నుంచి మరిన్ని కవితా మంజీరాలను ఆశిస్తున్న.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: