సంచికలో తాజాగా

కోగంటి వీర రాఘవాచార్యులు Articles 1

ప్రధానాంధ్రాధ్యపకులుగా పదవీ విరమణ చేసిన శ్రీమాన్ కోగంటి వీరరాఘవాచార్యుల ప్రధాన వ్యాసంగం పుస్తక పఠనం, పద్య రచన. వీరు శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామిపై అనేక శతకాలను వెలయించారు. వీరు గుంటూరులో ఉంటారు. వీరిని 888 692 8244 పై సంప్రదించ వచ్చు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!