సంచికలో తాజాగా

కొప్పుల ప్రసాద్ Articles 8

కొప్పుల ప్రసాద్ కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకులుగా పనిచేస్తున్నారు. వారికి కవిత్వంపై ఆసక్తి మెండు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!