సంచికలో తాజాగా

చేతన Articles 13

'చేతన' అనే కలం పేరుతో కావ్య రచన చేసే శ్రీ మేడిపల్లి వేంకట లక్ష్మీ నారాయణ లబ్దప్రతిష్ఠులైన పండితులు, బహుగ్రంథకర్త. వీరు ఇప్పటికి తొమ్మిది శతకములు, తెలుగుతల్లి పద్యకృతి, 'శ్రీ భద్రాచల క్షేత్ర మహాత్మ్యం' అను రంగస్థల నాటకము, దేశభక్తి గేయాలు, ఆరు ఖండకావ్య సంపుటులు వెలువరించారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!