సంచికలో తాజాగా

వాసవి పైడి Articles 8

వాసవి పైడి సొంత ఊరు శ్రీకాళహస్తిలో జన్మించారు. పెరిగింది, డిగ్రీ వరకు చదువుకున్నది నెల్లూరులో. ప్రస్తుతం నివాసం తిరుపతి. పుస్తకం తనకెంతో ప్రియమైనదనీ, ఎవరికైనా ఇష్టంగా ఇవ్వాలన్నా, చనువుగా తీసుకోవాలన్నా తన వరకు అవి పుస్తకాలేనంటారు. ఏకాంతంలో ఆత్మీయంగా, ఒంటరితనంలో తోడుగా వుండేది పుస్తకమేనంటారు. బాల్యం నుంచి సాగుతున్న ఈ క్రమంలో కొన్నాళ్ళనుండి పుస్తకాలను చదువుతున్నప్పుడు మధ్యలో కమ్ముకొన్న ఆలోచనలనూ, భావాలను అక్షరాలలో చూసుకోవాలనిపించి రచయిత్రిగా మారారు.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!