సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  alluri gouri lakshmi

  జ్ఞాపకాల అలలు ఎంతో బావున్నాయి భవానీ గారూ !

  Reply
 2. 2

  పుట్టి . నాగలక్ష్మి

  ‘జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ’ని సార్థకం చేసుకుంటున్నారు భవానీ గారూ!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: