సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    G.S.Lakshmi

    అగస్త్యేశ్వరస్వామి ఆలయ విశేషాలు బాగా వివరించారండీ లక్ష్మిగారూ. ఈ సందర్భంగా కరుణశ్రీగారిని స్మరించుకోవడం ఇంకా బాగుంది. ఎక్కడెక్కడి ఆలయాలూ దర్శించి, ఆ విశేషాలను మాకందిస్తున్వందుకు ధన్యవాదాలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: