సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    మంజుల

    సోమశిల శివ దర్శనం చాలా చక్కగా కళ్ళకి కట్టినట్టు చూపించిన పి.యస్.యమ్.లక్ష్మీ గారికి కృతజ్ఞతలు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: