సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Sandhya

  సమాజం మారాలి..చిన్నచూపు చూసే పరిస్థితి పోవాలి.ప్రభుత్వం అన్ని విధాల సహకరించాలి..దివ్యాoగులు తలుచుకుంటే అన్నింట్లో విజయాలు అందుకుంటారు. ఆ అవకాశాన్ని వాళ్లకు మనం ఇవ్వాలి..జాలి కాదు చూపాల్సింది.మనోధైర్యం అందించాలి

  Reply
 2. 2

  ధనుంజయ

  Tq sandhya garu

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: