సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

 1. 1

  రాజశేఖర్

  ప్రేమ అనేది ఒక అపురూప కావ్యం
  మరువలేని బంధవ్యాన్ని దరి చేరుస్తుంది
  జీవితం లో మనసు చేసే అతి విలువైన యుద్ధమే ప్రేమ
  విజయమైన ప్రేమ అనేది రెండు మనసులను సంబంధించినది పెళ్లి రెండు కుటుంబాలకు సంబంధించింది
  ప్రతి ఒక్కరికి ప్రేమ జీవితాన్ని నేర్పిస్తుంది
  ప్రేమలో గెలిచిన ఓడిన జీవితంలో మాత్రమే గెలుస్తూనే ఉంటాడు
  రెండు మనసులు దూరం ఆయిన సరే వాటి జ్ఞాపకాలు చివరి శ్వాస వరకు మిగిలిపోతాయి
  ప్రేమ లో ఉన్నపుడు అప్సరసను చూపించిన కూడా తన ప్రేయసి ముందు దిగదుడుపే అంటాడు

  సముద్రం లో అలలు ప్రేమలో అపార్ధాలు భాధ సహజం

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™