సంచికలో తాజాగా

7 Comments

  1. 2.1
 1. 3

  Lakshmipathi KV Royals

  మన బ్రతుకులు అర్థం పోటినా…సర్ ?
  మనం మన మనం చేసి పోనీ నీ గోవరమిచ్చాడము లేదు సర్..?
  మర్రి మన తర్వాత తరం ఎలా గోవరవిస్తారు సర్..?
  ఏది ఏమైనా మీ కతాలోని సారంశాము ఆదర్శం గా తెసుకోగలిగే
  పెద్ద మనసు ఉండాలి అన్ని ఆశిస్తున్నాను సర్…?

  Love you sir….!!!!

  Reply
 2. 6

  K.muniraju

  ఈ నడుమ కత చాలా బాగుంది. ధన్యవాదాలు సార్.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!