సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    శ్రీధర్ చౌడారపు

    మనసు మాయలో పడితే అంతా ఆనందమే. చాలా రమ్యంగా చెప్పారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!