సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పతంజలి తాడేపల్లి

    తాడేపల్లి పతంజలి నమస్కారం. మీ జ్ఞాపకాలు చదివిన తర్వాత మీరు విజయవాడలో పని చేసిన కాలంలో నా మామ కలాపం నాటకం ఆకాశవాణి జాతీయస్థాయిలో ప్రథమ బహుమతి పొందిన సందర్భం గుర్తుకొచ్చింది. మీరు నాకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వడానికి అప్పుడు శ్రీ నాగసూరి వేణుగోపాల్ గారి చేత నన్ను ఇం టర్వూ చేయించి ప్రసారం చేయించారు.అలాగే విజయవాడలో ఒక అభినందన సభ కూడా జరిపారు. మీ సౌజన్యానికి మరలా ధన్యవాదాలు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: