సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  డా కె.ఎల్.వి.ప్రసాద్

  పద్యం రాయడం
  నేర్చుకోడానికి
  చందస్సు
  సాధన చే య డానికి
  మంచి వ్యాసం ఇది.

  Reply
 2. 2

  శేషు

  చక్కగా వివరించారు.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: