సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    mala

    ఇదివరకు ఇంత జాతకాల పిచ్చి ఉన్నట్లు వినలేదు . రాను రాను మరీ ఇట్లా రాయిన్చుకోవటం కుడా ఎక్కువైంది.బాగా రాసారు .

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!