సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    G.S.Lakshmi

    “ఇంటింటికొక పూవు” పుస్తకాన్ని ఇంత చక్కగా సమీక్షించినందుకు సంచిక టీమ్ కు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!