సంచికలో తాజాగా

13 Comments

 1. 2

  Goopaliappa

  Super sir

  Reply
 2. 3

  Arun

  Happy republic day sir
  In urs poyitry…….small words make more meaningful experience ….with give interesting to read ur poyitry…with change freshness of mind…realeas bad mood to give good confidence to us…….ur inspiration to all our young generation sir ….plzzzz don’t stop ur writing hand…sir..thank u sir…,,,,,🙏

  Reply
 3. 6

  Muralikrishna

  Plastic rice and plastic eggs avalable in the market…too bad

  Reply
 4. 7

  Shilpa mallikarjuna

  Yes nijam chepparu sir but we r help less vatine tinali

  Reply
 5. 8

  Suresh

  Super sir
  Very nice sir

  Reply
 6. 9

  Suresh

  Sir u will telling nice speaking for public sir very good sir.

  Reply
 7. 10

  Bhagyamma

  I am also suffer form plastic rice. .. … Thanks for your story

  Reply
 8. 11

  Ramakrishnappa

  Ee kalanikayana cheelle matani intha China kathalo serabattina Vasanth sir ki kalapadam lekkunna andaroo abinandanam cheppe chputhru. Andolo nenu okkanni.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™