సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  సుజాత తిమ్మన

  నిజం గుండె పొగిలె…. చాలా చక్కగా మనసులో నిలిచి పోయేలా వ్రాసావు.మణి…

  Reply
 2. 2

  G.S.lakshmi

  ఇల్లేరమ్మగారు(సుశీలగారు) అందరి గుండెల్లోనూ ఇల్లు కట్టేసుకున్నారు. ఆవిడ గురించి ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువే.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: