సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పుట్టి. నాగలక్ష్మి

    జైనులాబిదీన్ …నిజాయితీ… పరమతసహనానికి…అక్బర్… రాజకీయ… పరమతసహనానికి.. గల తేడాలని… చాలా చాలా స్పష్టంగా తెలియజేశారు… ధన్యవాదాలు మురళీకృష్ణ గారూ!

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: