సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  సిహెచ్.సుశీల

  మమ్మటుని విమర్శ అద్భుతంగా వుంది. “దోషాలు గురించి అనేక గ్రంథాలు పరిశీలించే బదులు ఈ ఒక్కటి చూస్తే చాలు”. ఎంత బాగా చెప్పాడు! ఈరో జుల్లో దోషాలతో నిండివున్న పుస్తకమైనా “మన” అనుకున్న వాళ్ళు రాస్తే పొగడ్తలే పొగడ్తలు. ఇస్తినమ్మ వాయనం… పుచ్చుకొంటినమ్మ వాయనం.

  Reply
 2. 2

  శరత్ బాబు

  ప్రస్తుత దృష్టి కోణాన్ని సరిచేసుకుని అలనాటి కావ్యాలను పరిశీలించాలన్న మీ సూచన చాలా బాగుంది

  Reply
 3. 3

  పుట్టి. నాగలక్ష్మి

  ‘శ్లోక కథ ‘ రచన ప్రభావం బావుంది…

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!