సంచికలో తాజాగా

6 Comments

 1. 1

  గుండెబోయిన శ్రీనివాస్

  ‘పేరు పెట్టడంలో ఎన్నో కోణాలు ఉంటాయి! ఎవరి దృష్టికోణం వారిది !పేరు కొంత చెప్పాలి ! మిగతాది కథ చెప్పాలి’! – అన్న వాక్యాలు చాలా బాగున్నాయి ! కొత్త పాఠకులకు కూడా సులువుగా అర్థమయ్యేలా రాస్తున్నారు ! మీకు అభినందనలు!

  Reply
  1. 1.1

   bvnswamy

   thank you sir

   Reply
 2. 2

  విలాసాగరం రవీందర్

  కొత్త కథకులకు ఉపయుక్తంగా ఉండే వ్యాసం సార్

  Reply
  1. 2.1

   b.v.n.swamy

   thank you sir

   Reply
 3. 3

  Garipelli ashok

  A good and wonderful information .use for every one.congrats

  Reply
  1. 3.1

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: