సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala paracha

  అమ్మో .ఇలాంటి గ్రహహింస కూడా ఉంటుందా ?

  Reply
 2. 2

  Bhanumathi Mantha

  ఇది వరకు విన్నాను ఈ సంగతి. అనుకుంటాం కానీ అలా నటించటం ఎంత కష్టమో..

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!