సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    పద్మజ యలమంచిలి

    అహ్హహ.. మీ హాస్య చాతుర్యం బావుంది.. పల్లె నుంచి వచ్చి అన్ని సినిమాలు వరసబెట్టి చూసేసి అన్నిటిని కలగా పులగంగా కలిపేసి ఏ సినిమాలోది ఏదో తికమకపడి కొత్త డౌట్ లతో వాదులాడుకునే సీన్లు నాకు కూడా అనుభవమే…కొన్ని గుర్తుకు వస్తే ఇప్పటికీ కిసుక్కున నవ్వు వస్తుంది…Nice one 👌👌💐💐 congrats

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: