సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    Girija Peesapati

    వెలుగుతున్న సూర్యుడి ముందు ఎన్ని దివిటీలు వెలిగించినా లాభం లేనట్లే నిజమైన ప్రతిభకి ఏ అవార్డులూ అవసరం లేదు. అవార్డు ప్రతిభకి గుర్తింపు ఇస్తే పరవాలేదు కానీ… అదే ప్రతిభకి కొలమానం కాదని నా అభిప్రాయం. మా తాతగారు కూడా తనకి రావలసిన గుర్తింపు రాలేదని ఆయనతో ఎవరైనా అంటే నాకు ప్రేక్షకుల చప్పట్లే పెద్ద గుర్తింపు. ఈ అవార్డులు కాదు అంటూ SV రంగారావు గారు గొప్ప నటుడు. ఆయనకి ఎన్ని అవార్డులొచ్చాయి? అంత మాత్రాన ఆయన గొప్ప నటుడు కాకుండా పోతాడా అనేవారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: