సంచికలో తాజాగా

3 Comments

  1. 3

    Amulya

    Super mam..swechaanuvaadam.chaala hrudyamgaa vundi…kavi hrudayaanni aavishkarinchaaru…maa kosaam.andinchaaru tqq mam..

    Amulya

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: