సంచికలో తాజాగా

Related Articles

One Comment

  1. 1

    otra prakash rao

    నాటకం అటకెక్కింది అన్న పేరుతొనే కథ ముగింపుచెప్పారు. ఎలా అటకెక్కిందా అని చివరిదాకా చదివించారు కథ బాగుందండీ.
    ఓట్ర ప్రకాష్ రావు

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™