సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  డా.సుమన్ లత రుద్రావజ్ఝల

  నదీ ప్రవాహం—-మానవ జాతి ప్రయాణం !చదువుతూ ఆధునిక కాలానికి అన్వయిస్తూ సాగుతున్న మీ రచనా ప్రవాహం లో మునకలేస్తున్నాము.

  Reply
 2. 2

  ఘండికోట విశ్వనాధం

  అనేక ఆసక్తికర విషయాలు తెలియజేస్తున్న శ్రీ మురళీ కృష్ణ గారికి ధన్యవాదాలు.

  Reply
 3. 3

  Srilakshmi

  మురళీకృష్ణ గారూ నమస్తే
  కాశ్మీర్ చరిత్రను చెపుతూ నదులూ, ఉపనదులూ, ప్రవాహం ప్రాంతాలు, నదులు అలకలూ, మానవ కళ్యాణం కోసం రాజీ పడడాలూ, సంగమస్థానాలూ మధ్యలో వచ్చే బైబిల్ ప్రకటనలతో మీ నీలమతపురాణం అద్భుతంగా ఉంది.
  అభినందనలు తెలియజేస్తూ శ్రీలక్ష్మి చివుకుల విజయనగరం

  Reply
 4. 4

  k.Geetha

  నదుల గురించి ఆసక్తికర కథనాన్ని అందిస్తున్న మీకు అనేక ధన్యవాదాలు

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!