సంచికలో తాజాగా

2 Comments

  1. 2

    రవి

    “రాజు – అనగానే దుర్మార్గుడు, ఆతని దుర్మార్గానికి బ్రాహ్మణులు ఊతం అందించారు” – ఈ రకమైన వామపక్షవాదుల బ్రెయిన్ వాష్ భారతదేశంలో చాలా లోతులకు వెళ్ళిన మాట నిజం, మీరు ఈ వ్యాసంలో చెప్పిన విధంగా. రాముడికి ముందు రఘువు అని ఒకమహారాజు ఉండేవాడట. ఆయన తన పూర్వీకులు, తాను సంపాదించినది మొత్తం పూచిక పుల్ల కూడా మిగుల్చుకోకుండా దానం చేశాడు. దాన్ని- విశ్వజిద్యాగం అంటారట. ఆయన గురించిన కావ్యంలో ఆ వివరం ఉంది, అయితే దాన్ని గుర్తించే విచక్షణ నేడు కొరవడింది.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!