సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    jandhyala sarat babu

    sarat

    మన దేశ బలమేమిటో , ప్రాంతాల పవిత్రత ఎంత విస్తారమో ఉదాహరణ సహితంగా విపులీకరించారీ మేటి రచయిత. ప్రాచీన సంపదను, ఆ పూర్వాపరాల వివరాలను ఇంకెంతో తేటతెల్లం చేశారనడానికి ఈ భాగమూ ఒక నిదర్శనమే.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!