సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  పుట్టి . నాగలక్ష్మి

  చాలా బాగా వ్రాస్తున్నారండీ! కశ్మీర దేశం గురించి ఎన్నో విషయాలను తెలియజేస్తున్నారు.

  Reply
 2. 2

  పుట్టి . నాగలక్ష్మి

  కశ్మీర చరిత్రను కళ్లకు కట్టినట్లు వివరిస్తున్నారు… ధన్యవాదాలండీ!

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: