సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Kamala

  వడ్డించేటప్పుడు వేయనా , ఇంకా కావాలా అని అడగటం నాకూ నచ్చదు. ఇంటికి వెళ్ళగానే కాఫీ ఇయ్యనా అంటారు ఇయ్యి అంటామా ? ఇద్దరి వాదనలూ కరెక్ట్ నే ఐనా వడ్డించే నేర్పు అందరికీ ఉండదు.అందులో ఈ కాలం లో ఇంటికి వచ్చే అథిదులూ లేరు .దానితో పిల్లలకూ తెలీటం లేదు .ఆ పెద్దాయనంత అతిగా కాకపోయినా కనీసం మాములుగా వడ్డించే పద్దతి ఈ బఫే సిస్టం ల తో పూర్తిగా పోయింది.

  Reply
  1. 1.1

   G.S.Lakshmi

   కదండీ మాలాగారూ..

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: