సంచికలో తాజాగా

4 Comments

 1. 1

  G.S.lakshmi

  నిజంగానే అపురూపమయిన కథ..

  Reply
 2. 2

  మణి

  ధన్యవాదాలు మేడం

  Reply
 3. 3

  Anil Prasad Lingam

  ‘లోభి హృదయం’ : శీర్షిక బావుంది. ఆ ముగపిల్ల ఎప్పటికీ శెట్టిగారి దయా దాక్షిణ్యాల మీదనే ఆధారపడి రోజూ ఆయన ముందుకొస్తుంటే ఆ హృదయానికి తృప్తి కరంగా ఉండివుండేదేమో. మంచి కధను పరిచయం చేశారు. 

  Reply
  1. 3.1

   Mani Vadlamani

   Thank you Anil. Lingam garu

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: