సంచికలో తాజాగా

5 Comments

 1. 1

  Uma Devi Pochampalli

  రోజూ ఒక్క పూటైతే మరీ మంచిది! సన్నగా, ట్రిమ్ గా ఔతారు, Mr and Mrs!!💐

  Reply
  1. 1.1

   SUBBALAKSHMI GARIMELLA

   అవునండీ ఉమాదేవిగారూ..

   Reply
 2. 2

  Sasikala Volety

  బావుందండి ! మగవారు సరే! ఆడవారి మాటేంటి? ఆకలికి అతీతులు కారు కదా! కనుకా అందరూ ఆదివారం అర్ధరాత్రి… కాస్త వండేసుకుని తినేసి బజ్జుండిపోతారన్న మాట! మీ అవిడియాలు సూపర్ లక్ష్మిగారూ

  Reply
  1. 2.1

   SUBBALAKSHMI GARIMELLA

   అలాగంటారా..సరే. అలాకానిద్దాం..హ హ

   Reply
 3. 3

  malapkumar@gmail.com

  మీరన్నాక కాదని మేమెలా అంటాము?

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: