సంచికలో తాజాగా

3 Comments

 1. 1

  వెంకట్

  కాకికి పెట్టే రెండు గుప్పెళ్ళ అన్నం లాక్కుని బీదలకి పెట్టే బదులు కాకులకు రెండు ముద్దలు పెట్టి బీదలకి అన్న సంతర్పణ చెయ్యచ్చు కదా ధనవంతుడైన హీరో గారు?.
  నోరు లేని పక్షులు కదా మాట్లాడలేవు కదా అని అలుసా?.

  Reply
 2. 2

  Dr. Y. Kameswari

  భూతబలి అనే మాట ఒకటి ఉంది. అది సనాతనమైన హిందూ ఆచారం. అన్నిజీవులకూ అన్నసమర్పణ చెయ్యటం. భోతబలి అంటే మరేదో అనుకునేరు! ప్రతి ఆలయంలోనూ ఇప్పటికీ నిత్యం నడిచే ఆచారం. అన్నదానం విషయంలో సనాతన ధర్మం ఎప్పుడూ మానవుణ్ణి ,ఇతర జీవులనూ వేరు చేసి చూడలేదు. ప్రతి విషయంలోనూ సనాతన ధర్మాన్ని ,ఆచారాన్ని సవరించాలనో తక్కువ చెయ్యాలనో ప్రయత్నించటం నేటి ఫ్యాషను అనుకుంటాను.

  Reply
 3. 3

  Dr. Y. Kameswari

  పోనీ మీ కథలో నాకు అందని విశిష్టతను తమరే వివరించండి. తెలుసుకుంటాను.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!