సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
గోపాలకృష్ణమూర్తి
గూడూరు

విజయనగరం వాస్తవ్యులైన శ్రీ గూడూరు గోపాలకృష్ణమూర్తి హిందీ ఉపాధ్యాయులుగా పదవీవిరమణ చేశారు. వారు రాసిన కథలు వివిధ వార్తపత్రికల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. కొన్ని కథలు సంకలనంగా వెలువడ్డాయి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!