సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
కొప్పుల
ప్రసాద్

కొప్పుల ప్రసాద్ కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలో తెలుగు ఉపన్యాసకులుగా పనిచేస్తున్నారు. వారికి కవిత్వంపై ఆసక్తి మెండు.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!