సంచికలో తాజాగా

My Profile

Close
Profile Details
ఎం.కె.
కుమార్

తిరుపతికి చెందిన 42 ఏళ్ళ ఎం.కె. కుమార్ వర్ధమాన రచయిత. సమకాలీన అంశాలపై 500లకి పైగా రచనలు చేశారు. అవన్నీ వివిధ పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యయి. 20 కవితలు, 15 కథలు వివిధ ప్రింట్, వెబ్ పత్రికలలో ప్రచురితమయ్యాయి.

Social Profiles
Account Details

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!