సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  కస్తూరి మురళీ కృష్ణ

  From sri Gangishetty Lakshmi Narayana
  మీ వ్యాసం చాలా స్ఫూర్తి దాయకంగా ఉంది… మీరు పొందిన భావావేశం అక్షరమక్షరంలో ప్రతిఫలిస్తోంది…
  మరి మీలో అంత భావావేశం రేకెత్తించిన మూలరచన మరెంత స్ఫూర్తిదాయకంగా నడిచిందో….
  నిత్యమూ ప్రయోజనాత్మక రచనలకే నిబద్ధుడైన మురళీకృష్ణ గారికి మరోసారి హార్దిక అభినందనలు.

  Reply
 2. 2

  sarat babu

  sarat babu

  నమస్తే. “ఆలోచనల కొక దిశ నివ్వడం రచయిత బాధ్యత” అంటూ మీరు విశ్లేషించిన తీరు బాగుంది. వాస్తవికతను వెలికితెచ్చే సాహితీవేత్త హృదయానికి నిలువుటద్దం పట్టింది.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: