సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  SARAT BABU

  SARAT

  ఆసుపత్రి పక్కనే భవనం, అందులో పండుగ వాతావరణం!

  ఈసారి కథన ఉత్కంఠకు ఇదే మూలాధారం. సంఘటనలను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నట్లే ఉంది. చాలా ఆసక్తికర చిత్రీకరణ.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: