సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  G.S.Lakshmi

  అలాంటి సీరియల్స్ చూస్తుంటే పెద్దవాళ్ళమే టెన్షన్ పడిపోతుంటాం. చిన్నపిల్ల పాపం, ఎంత భయపడిందో.. కళ్ళకి కట్టినట్టు రాసారండీ శ్రీదేవిగారూ..

  Reply
 2. 2

  Kamala paracha

  నిజమే నండి ఆ సీరియల్స్ చూస్తుంటే భయం వేస్తోందని ,టి.వి చూడటమే మానేసాను.చాలా బాగా రాసారు .

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: