సంచికలో తాజాగా

One Comment

  1. 1

    మథు చిత్తర్వు

    జీవకుడు అనే వైద్యుడి చరిత్ర ఆసక్తి కారంగా వుంది.విలువైన వివరాలు , ఆరోజు లలో ని వ్యాధి చికిత్స లు ఎంతో బాగా రాశారు.

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: