సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  Niharika

  ఆనంద్ గారిది రాజస్థాన్ కాదు బీహార్ కదా ? “ఒక” అని వ్రాస్తే బాగుంటుంది. వొక బాలేదు.

  Reply
  1. 1.1

   పరేష్ ఎన్. దోషి

   Thank you for your response. Yes he came from Bihar as you rightly said. But he set uphis coaching center in Kota.
   ఇక వొక అన్న పదం వ్యాకరణ సమ్మతం కాకున్నా వ్యవహారంలో స్థిరపడింది. నా అలవాటు కూడా అదే.

   Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™