సంచికలో తాజాగా

7 Comments

 1. 1

  Aruna Ganti

  తెలియని వివరాలు చాలా చెప్పారు. ఇన్ని మంచి విషయాలు మాకు తెలియచేసి నందుకు మా నమశ్శుమాంజలి 🙏🙏

  Reply
 2. 2

  సంధ్య.

  తెలియని విషయాలు తెలిశాయి విశాలి. ధన్యవాదాలు

  Reply
 3. 3

  కె.ఎల్ వి ప్రసాద్

  చాలా మంది నోట వినపడేది ఎ.ఎస్.రావు నగర్.
  ఆ..కాలనీలో తిరిగాను కూడా! కానీ ఆ.. మహానుభావుడి గురించి ఈ వ్యాసం ద్వారానే తె లుసు కో గలిగాను.మంచి వివరణ ఇచ్చారు.జాతి
  రత్నాలు అంటే ఇలాంటి వారే.వ్యాసకర్త కు ధన్యవాదాలండీ.

  Reply
 4. 4

  సన్నిహిత్

  నా తొలి ఉద్యోగం ఇంజనీరుగా ECIL లొనే సార్. కెరీర్ లో ఎంత దూరాన వెళ్లినా ఇప్పటికీ మరువలేని. నాకు తొలి రోజుల్లో అన్నం పెట్టి మార్గదర్శనం చేసిన కంపెనీ. ఇదంతా ఆ మహానుభావుడి చలవ. నా లాగే ఎంతో మంది . ఆయనకు నా పాదాభివందనాలు.- సన్నిహిత్

  Reply
 5. 5

  Dr. K. P. Sastry

  Dr. K. P. Sastry
  స్వదేశాన్ని అత్యున్నత శిఖరాలకు తీసుకువెళ్లిన ఒక శాస్త్రజ్ఞుణ్ణి, అంతేకాదు మనసున్న మారాజుని, మహాఉన్నతమైన నైతిక విలువలు కల మన డా. ఏ. ఏస్. రావు గారి పరిచయం ప్రస్తుత తరానికి, భవిష్యత్ తరానికి చాలా స్ఫూర్తి దాయకం.
  సమర్పించినవారికి ధన్యవాదములు. 🌹🌹🙏🙏

  Reply
 6. 6

  శ్రీనివాస్ రాఘవాచార్

  మహానుభావుడు.. మనసున్న మనీషి

  Reply
 7. 7

  Aruna

  Actually the employees asked for quarters for residential purpose but Dr AS Rao garu being a visionary and a humanitarian told them to purchase plots at low cost and build their own houses so that their lives would be secure after retirement thus giving them more than what they asked for.The youngsters can never think that far. When a free plot was offered to him he refused to take it. Gandhian by nature he had no car, meagre savings were also shared with people who took care of both of them . He lived upto 89 and even people who joined ECIL after his retirement also looked up to him. His nobility matches his intellectual brilliance. A world renowned scientist.

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: