సంచికలో తాజాగా

2 Comments

 1. 1

  ఎన్నెలమ్మ

  chaalaa baagundi andee..selec9tion of songs are really good. voice beautiful

  Reply
 2. 2

  M V R Eswar

  వ్యక్తిగా, ఆఫీసర్ గా, మరియూ గాయకుడిగా ఎంతో సంస్కారవంతుడు … సార్ధకనామధేయుడు ‘త్రినాథ’ రావు … నా మిత్రుడని చెప్పుకోడానికి ఎప్పుడూ సంతోషపడతాను. ఇద్దరం ఒకే సారి ఆఫీసర్స్ అయ్యాము. అరమరికలు, అసంతృప్తి లేని జీవన శైలి గల త్రినాధ్ అంటే అందరికీ ఇష్టం. ఎన్నో అవార్డ్స్ సన్మానాలు సత్కారాలు పొందిన త్రినాధ్ త్వరలో డాక్టరేట్ సత్కారాన్నిగూడా పొందాలని నా ప్రఘాడ కాంక్ష 👌🤝💐

  Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!