సంచికలో తాజాగా

4 Comments

  1. 1

    Srinivasa prasad thadepalli Ramamurthy

    బుద్ధి మాటలు వింటే బిడ్డ ఏమిటికి అవుతుంది.. చాలా బాగా చెప్పారు వసంత్ గారు..

    Reply

మీ అభిప్రాయం తెలియచేయండి

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

All rights reserved - Sanchika™

error: Alert: Content is protected !!
%d bloggers like this: